Dla Edukacji:

Warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach

 

Polska jest drugim krajem w Europie co do ilości młodocianych samobójstw. Wyobraź sobie boisko, a na nim całą szkołę, czyli około 800 uczniów. Właśnie tylu polskich nastolatków rocznie dokonuje prób samobójczych. Głównym powodem jest przemoc rówieśnicza i szkolny mobbing oraz brak wsparcia w rodzinie.

Rok temu, nasz najmłodszy syn Franek, doświadczył w szkole przemocy z powodu koloru skóry. Na traumę i ból odpowiedzieliśmy miłością. Całą historię możecie przeczytać w wywiadzie.

Stworzyliśmy program warsztatów dedykowanych uczniom szkół podstawowych i średnich, które otwierają dziecięce serca i wspierają pracę wychowawców. Połączyliśmy wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe Lidki z charyzmą i doświadczeniem piłkarskim i zawodniczym Arinze.

„Ten przekaz dotyka do głębi, bo pochodzi od kogoś, kto to wszystko sam przeżył”– mówią po naszych warsztatach wychowawcy i dyrektorzy szkół. Warsztaty rozwijają empatię i uczą wzajemnego szacunku. Mówią o roli świadków i ich odwagi w reagowaniu na przejawy przemocy. Warsztaty wpływają na postawy uczniów i zmieniają ich schematy reagowania na inność.

Poprzez warsztaty dajemy młodym ludziom nie tylko poczucie, że nie są sami, ale przede wszystkim nadzieję, że ze swojej trudnej sytuacji mogą zrobić dobro. Swoją własną historią pokazujemy, że każdy z nich może stać się liderem i uczynić różnicę w swojej szkole, dla siebie samego i dla innych.

Robimy tą pracę również dla Ciebie, niezależnie czy masz dzieci w wieku szkolnym. Siejemy dobre ziarno w młodym pokoleniu, które lada dzień przejmie stery tego świata.

Przeczytaj artykuł w Wysokich Obcasach.

Pozostałe projekty:

Dla biznesu

Skontaktuj się z nami w sprawie organizacji warsztatów i innych wydarzeń w szkołach i placówkach edukacyjnych.

_

9 + 1 =