Dla Biznesu:

Oferta Diversity & Inclusion
dla Biznesu

Dla Biznesu:

Oferta Diversity & Inclusion
dla Biznesu

Power speech

Wystąpienie na żywo lub online, będące źródłem inspiracji, motywacji i wiedzy z obszaru Diversity & Inclusion. Power speech nie tylko dostarcza energii dla pracowników, ale też urozmaica firmowe spotkania lub konferencje dla pracowników. Power speech oparty jest o działania antydyskryminacyjne prowadzone przez Fundację Porta oraz przykłady korporacji zarządzanych poprzez wartości różnorodności i równości.

Mediacje

Mediacje biznesowe w sytuacjach konfliktu pomiędzy pracownikami i szefami oraz pomiędzy pracownikami. Przedmiotem mediacji są szczególnie te konflikty, których źródłem jest wykluczenie i dyskryminacja. Natychmiastowe zdiagnozowanie konfliktu i zastosowanie mediacji pozwala organizacji uniknąć wysokich kosztów procesów sądowych i negatywnych konsekwencji.

Coaching

Coaching indywidualny i zespołowy dedykowany liderom i zespołom, które potrzebują wyższego poziomu kompetencji w obszarze zarządzania różnorodnością. Efektem coachingu jest wzmocnienie u liderów postaw wspierających równość. Indywidualny coaching wspiera liderów w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami w temacie wykluczenia i dyskryminacji.

Szkolenie D&I

Szkolenie, które rozwija wiedzę i postawy wspierające różnorodne i niewykluczające środowisko pracy. Szkolenia oferowane są dla menedżerów (w tym zarządów) oraz dla działów HR.

Tematy omawiane podczas szkoleń to między innymi:

• Czym jest niewykluczające przywództwo i jak je wdrożyć
• Znaczenie używania niewykluczającego języka
• Wpływ nieuświadomionych uprzedzeń na podejmowanie decyzji, m.in. rekrutacyjnych
• Prawne aspekty dyskryminacji w miejscu pracy
• Najlepsze praktyki zarządzania różnorodnością.

Dzięki szkoleniu D&I uczestnicy dowiedzą się:

• Jakie są mechanizmy i skutki wykluczania lub nierównego traktowania pracowników
• Jak zapobiegać wykluczaniu i wspierać różnorodność i jak robią to inne firmy
• Jak zarządzanie różnorodnością wpływa na efektywność organizacji
• Jakie są wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością i jak sobie z nimi radzić
• Jakie praktyczne kroki podjąć we własnej organizacji.

Audyt D&I

Audyt odpowiada na pytanie, na ile środowisko pracy wspiera różnorodność i zapobiega wykluczeniu. Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi, nieopartej jedynie na powierzchownych obserwacjach, oferujemy firmom pogłębiony audyt.

Audyt D&I pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

• Czy w firmie występuje zjawisko nierównego traktowania
• Jeśli tak, jaka jest jego skala i jakich grup pracowników dotyczy
• Czy nierówne traktowanie ma charakter systemowy i czego dotyczy
• Jakie firma ma procedury lub praktyki zapobiegające nierównemu traktowaniu i jaka jest ich skuteczność
• Jaka jest gotowość i otwartość organizacji do zmierzenia się z tematem różnorodności
• Gdzie w firmie występują obszary ryzyka, jeśli chodzi o nierówne traktowanie
• Jakie są rekomendowane działania, jakie należy podjąć w oparciu o powyższe obserwacje.

Doradztwo D&I

Doradztwo D&I pomaga organizacjom zapewnić środowisko pracy, w którym respektowana jest różnorodność i pracownicy traktowani są równo. To zaś wspiera konkurencyjność firmy i jej atrakcyjność jako pożądanego pracodawcy.

Oferujemy doradztwo w następujących obszarach:

• tworzenie polityki D&I
• opracowanie systemu zarządzania D&I w firmie
• merytoryczne przygotowanie osoby lub osób odpowiedzialnych w firmie za politykę D&I
• tworzenie planu działań w celu zbudowania niewykluczającego środowiska pracy szanującego różnorodność
• opracowanie treści materiałów informujących pracowników i kandydatów do pracy o polityce D&I firmy oraz wartościach i zasadach wspierających różnorodność i równe traktowanie.

Pozostałe projekty:

Dla edukacji

Skorzystaj z formularza kontaktowego aby skontaktować się z nami w sprawie Diversity & Inclusion dla biznesu:

_

11 + 9 =